1 SARRERA

Ezaguna da euskal erakundeek betidanik erakutsi izan duten izaera berritzailea eta lehiakorra.
Izaera berritzaile hori, gainera, ez da mugatu kudeaketa-moldeak, baliabide teknologikoak, tresneria edo azpiegitura berritzera. Erakunde edo enpresa batzuek eredu propio baten alde egin, eta beren lana, irudia edota produktua nahiz zerbitzua euskaraz lantzera jo dute, balio erantsia emango diela iritzita eta hizkuntza-eskubideei zor zaien begirunea kontuan izanik.

Euskaraz lan egiten duten erakunde horien artean badira batzuk, hainbat aldagai tarteko, nagusiki euskaraz dihardutenak eta etorkizunean ere horrela izan dadin, euskara modu aurreratu batean kudeatzen dutenak. Beste batzuek, berriz, bestelako ezaugarri demolinguistikoak direla medio, gutxiago darabilte. Hala ere, kontuan hartu behar da hainbat erakundek herritarrarekin dituzten harremanetan legez euskaraz ere aritzeko betebeharra dutela.

Horiek izan dira, besteak beste, BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria berritzeko arrazoiak, euskaraz lanean dihardutenei errekonozimendua egitea, besteentzat eredu izan daitezen, eta herritarrarekiko zerbitzuan hizkuntza-eskubideak  bermatzeko betebeharra ziurtagiriaren bidez egiaztatzeko aukera izatea.
Perseus-ek, BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria eredutzat hartuta, bere esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera, presentzia eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila lantzea du helburu. Hortaz, dokumentu honek Bikain ziurtagiria lortzeko Perseus-ek eman beharreko pausuak deskribatzen ditu.

Laburpena: – Euskararen Sustapen Plana

Solicitar Documentación

Si deseas recibir documentación sobre nuestros compromisos rellena el siguiente formulario.

Tu solicitud de documentación ha sido enviada. Contactaremos lo antes posible.
Ha ocurrido un error al intentar enviar tu solicitud. Inténtalo de nuevo por favor.

CLÁUSULA INFORMATIVA

 • Responsable del tratamiento
  Los datos de carácter personal que se recaban directamente de la persona interesada serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de  Perseus Ciberseguridad, S.L.

 • Finalidad
  Gestión comercial de la solicitud de interesado, es decir, envío de la información solicitada y de otras comunicaciones comerciales relacionadas.

 • Legitimación
  Consentimiento del interesado.

 • Conservación de datos
  Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

 • Comunicación de datos
  Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones a, Jueces y Tribunales, y personas interesadas en los procedimientos relacionados con la reclamaciones presentadas.

 • Derechos de las personas interesadas
  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos que se llevan a cabo por Perseus Ciberseguridad, S.L. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Perseus Ciberseguridad, S.L. Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 500, 1ª Planta. Derio. Bizkaia o en la dirección de correo electrónico dpd@pers.eus.